دانشگاههای ملایر

 -دانشگاه آزاداسلامی


-دانشگاه ملی ملایر

 


-دانشگاه پیام نور- دانشگاه جامع علمی کاربردی ملایر


-دانشکده علوم قرآنی(وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه)


-آموزشکده فنی خوارزمی(وابسته به وزارت آموزش وپرورش)


-آموزشکده فنی دختران(وابسته به وزارت آموزش وپرورش)

 

/ 0 نظر / 185 بازدید