منابع مطالب

ملایر شناسی       محمد ملایری            1380 انتشارات فردوس             

تاریخ ملایر            ابراهیم صفائی           1339 چاپ شرق  

ملایر و مردم آن      جواد جعفری               1348 چاپخانه سپهر

کارنامه ملایر          محمود رضا تقوی راد    1390 انتشارات بوستان قرآن  

/ 0 نظر / 76 بازدید