پروژه های در دست اقدام ملایر

عنوان پروژه ها یا طرح ها

سالشروع

انبار های نفتملایر

1387

کارخانه کیانوینسا

1384

شرکت لوح زرین ملایر تولید کنندهکاغذ گرافت

1385

کارخانه هوراندخودرو

1384

بیمارستان 96 تختخوابی مهرملایر

1369

مجتمع فرهنگی - هنری ارشاد اسلامیملایر

1384

مجتمع فرهنگی - مذهبی سازمان تبلیغاتاسلامی ملایر

1386

مصلیملایر

1385

حوزه علمیه خواهرانملایر

1386

حوزه علمیه برادرانملایر

1386

دانشگاهملایر

1372

سیلوی ملایر20 هزارتنی

1382

پست برق 230 کیلو وات مهر آبادملایر

-پست 63 کیلووات ملایر وخطانتقال

- پست 63 کیلووات بهمنملایر

1386

1382

1381

مرکز جوشتخصصی

مرکزدرودگری

مرکز فنی وحرفه ای خواهرانملایر

/ 0 نظر / 91 بازدید